سیستم معاملاتی (روزانه,چهارساعته)شماره2

با ماهمراه باشید تا با هم به بررسی یکی دیگر از «سیستم‌های معاملاتی تایم روزانه,چهار ساعته» آقای توماس کارتر بپردازیم. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با روحیات شما سازگار است یا خیر .

تایم فریم: روزانه

برای این سیستم معاملاتی از تایم GMT (از تایم تهران چهارساعت ونیم عقبتر است)استفاده میکنیم.

ساعت 23:30 به وقتGMT که با تایم تهران ساعت 4 صبح میباشد.سفارشات زیر را تنظیم میکنیم.

اوردر Sell Stop را 10 پیپ پایین تر از Low کندل روز قبل قرار داده و Stop Loss آن را در High کندل قرار میدهیم.میزان Target Profit آن را دو برابر Stop Loss میگذاریم.

اوردر Buy Stop را 10 پیپ بالا تر از High کندل روز قبل قرار داده و Stop Loss آن را در Low کندل قرار میدهیم.میزان Target Profit آن را دو برابر Stop Loss میگذاریم.

با فعال شدن هر کدام از اوردرها,اوردر دیگر که فعال نشده را میبندیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *