سیستم معاملاتی (روزانه,چهارساعته)شماره4

با ماهمراه باشید تا با هم به بررسی یکی دیگر از «سیستم‌های معاملاتی تایم روزانه,چهار ساعته» آقای توماس کارتر بپردازیم. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با روحیات شما سازگار است یا خیر .

تایم فریم: روزانه یا چهار ساعته

اندیکاتور:

Bollinger Band (20,2) Stochastic (9,3,3) EMA 365 EMA 200

قوانین خرید:

  • کندل خط پایینی بولینگر باند را تاچ کند.
  • استوکاستیک زیر 20 باشد.
  • حالت کندل : چکش,دوجی,اینگولف, ریلی(دوکندل یکسان درجهت مخالف همدیگر) باشد.
  • تشکیل شمع در تلاقی با یک یا چند ناحیه حمایتی خط روند، خط پشتیبانی ( 365ema, 200ema )باشد.

قوانین فروش:

  • کندل خط بالایی بولینگر باند را تاچ کند.
  • استوکاستیک بالای 80 باشد.
  • حالت کندل : چکش,دوجی,اینگولف, ریلی(دوکندل یکسان درجهت مخالف همدیگر) باشد.
  • تشکیل شمع در تلاقی با یک یا چند ناحیه مقاومتی خط روند, خط حمایتی ( 365ema, 200ema )باشد

ورود:

زمانی که تمام شرایط بالا را داشته باشیم در نزدیکی کلوز کندل وارد میشویم.

حد ضرر: 10-15 پیپ بالا یا پایین تر ازنوسانات اخیر.

حد سود:دو برابر حد ضرر یا باند مخالف بولینگر.

درصورت تمایل تبدیل به اکسپرت یا اندیکاتور هشدار دهنده شدن استراتژی هابه ایدی تلگرام زیر پیام دهید @TopMqlAdmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *