سیستم معاملاتی (روزانه,چهارساعته)شماره5

با ماهمراه باشید تا با هم به بررسی یکی دیگر از «سیستم‌های معاملاتی تایم روزانه,چهار ساعته» آقای توماس کارتر بپردازیم. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با روحیات شما سازگار است یا خیر .

تایم فریم: چهار ساعته

اندیکاتور:

6 SMA (red) 12 SMA (blue) 24 SMA (white) 48 SMA (yellow)

قوانین سفارش خرید:

  1. SMA6>SMA12>SMA24>SAMA48
  2. در صورت وجود همه شرایط گزینه 1 وارد فروش شوید.
  3. استاپ را در LOW کندل قبل قرار دهید.
  4. حد سود را به میزات استاپ قرار دهید.(1:1)

قوانین سفارش فروش:

  1. SMA6<SMA12<SMA24<SAMA48
  2. در صورت وجود همه شرایط گزینه 1 واردر فروش شوید.
  3. استاپ را در HIGH کندل قبل قرار دهید.
  4. حد سود را به میزات استاپ قرار دهید.(1:1)

درصورت تمایل تبدیل به اکسپرت یا اندیکاتور هشدار دهنده شدن استراتژی هابه ایدی تلگرام زیر پیام دهید @TopMqlAdmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *