سیستم معاملاتی (روزانه,چهارساعته)شماره3

با ماهمراه باشید تا با هم به بررسی یکی دیگر از «سیستم‌های معاملاتی تایم روزانه,چهار ساعته» آقای توماس کارتر بپردازیم. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با روحیات شما سازگار است یا خیر .

تایم فریم: روزانه

قوانین سفارش فروش:

  1. کلوز کندل هفته گذشته را چک کنید(کلوز روز جمعه) و بررسی کنید که کلوز امروز (چهارشنبه)بالاتر از آن باشد.
  2. چک کنید کلوز امروز(چهارشنبه) بالاتر از دیروز(سه شنبه) باشد.
  3. چک کنید کلوز دیروز(سه شنبه) بالاتر از روز گذشته اش(دوشنبه) باشد.

وقتی هر سه شرط برقرار بود سفارش مافروش است.

قوانین سفارش خرید:

  1. کلوز کندل هفته گذشته را چک کنید(کلوز روز جمعه ) و بررسی کنید که کلوز امروز (چهارشنبه)کمتر از آن باشد.
  2. چک کنید کلوز امروز(چهارشنبه) پایین تر از دیروز(سه شنبه) باشد.
  3. چک کنید کلوز دیروز (سه شنبه)بایین تر از روز گذشته اش(دوشنبه) باشد.

وقتی هر سه شرط برقرار بود سفارش ما خرید است.

قوانین دیگر:

  • اوردر های بازی که قبل از روز جمعه بازکرده ایم را قبل از تعطیلی بازار میبندیم.
  • یکشنبه ها به عنوان روز کاری بازار حساب نمیشود.
  • دوشنبه ها وارد بازار نمیشویم اگر قیمت با گپ باز شده و قیمت بالاتر یا پایین تر از کلوز کندل هفته گذشته یاشد.

حالا Buy Stop یا Sell Stop را با فاصله 10 پیپی از کلوز کندل امروز قرار میدهید. مقدار سود و ضرر در جفت ارزهای زیر مشخص شده است.

EUR/USD =(حدسود 20پیپ) (حدضرر 50پیپ)
USD/CAD = (حدسود 60پیپ) (حدضرر 40پیپ)
USD/JPY = (حدسود 70پیپ) (حدضرر 50پیپ)
CHF/JPY = (حدسود 110پیپ) (حدضرر 60پیپ)
NZD/JPY = (حدسود 130پیپ) (حدضرر 65پیپ)

درصورت تمایل تبدیل به اکسپرت یا اندیکاتور هشدار دهنده شدن استراتژی هابه ایدی تلگرام زیر پیام دهید @TopMqlAdmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *